Nästa generations växelriktarsystem

  • Effektiv växelriktare
  • Intelligenta effektoptimerare
  • Kraftfull monitorering
  • Smart styrning av laster
  • Kompatibel med energilagring

Mer energi i alla lägen

Solcellsanläggningar med optimerad produktion och riktiga mervärden

Avancerad Monitorering

Gratis, avancerad monitorering följer kontinuerligt prestandan av varje solcellspanel i ditt system, vilket ger dig uppdateringar på systemets totala prestanda när som helst och var som helst.

Ökad Säkerhet

Med integrerad SafeDC bryts och spänningsreduceras DC-slingorna automatiskt, när AC-strömmen bryts eller systemets stängs ned, vilket skapar en säker situation för installatörer, husägare, räddningspersonal och din fastighet.

Fri Design

Med SolarEdge optimerare kan olika paneler blandas i samma sträng utan effektbegränsning och längre strängar ger mindre kostnader i kablage och kontaktering. Detta ger dig mer frihet i design och panellayout och en mer estetisk installation på taket.

Mer Effekt

Optimering på panelnivå minimerar problemen med effektförluster på grund av paneldifferenser och skuggning, för att maximera energiproduktionen från din anläggning.

Framtidssäker

Ett SolarEdge-system ger dig sinnesro med branschens längsta garantitider och framtidskompabilitet.

Utnyttja solen maximalt med en komplett lösning från SolarEdge

Kompletta lösningar för det smarta hemmet

Smart Energy - Var redo för en uppkopplad framtid

SolarEdge Smart Energy möjliggör dig att kunna nyttja en större del av din egen produktion - genom energilagring och smart styrning av dina förbrukare. Oavsett om du planerar att använda dessa energilösningar idag eller framöver, säkerställer SolarEdge att ditt system är redo för en smartare framtid.

Sänk dina energikostnader för uppvärmning, styr din belysning och mycket mer...

  • Lagra överskottsenergi direkt i högeffektiva batterier för att använda din egenproducerade energi när solen gått ned, eller för backup vid strömavbrott
  • Ta kontroll över din elräkning och maximera egenkonsumptionen med hjälp av smarta, flexibla reläer och eluttag

Solenergianläggningar som förbättrar bottenraden

Säkra din investering med optimerad produktion och realtidsövervakning från fjärr

Mer energi från varje panel

I ett SolarEdge-system är varje panel uppkopplad till en intelligent effektoptimerare. Optimeraren maximerar solenergiproduktionen från varje solcellspanel indivituellt och reducerar därmed effektförluster i systemet. Om en individuell panel underpresterar påverkare detta inte andra paneler i systemet, vilket den skulle göra i ett traditionellt växelriktarsystem. Varje SolarEdge-system har fördelar vid monitoreringen, då effektoptimerarna tillåter att varje panel ger individuell information om dess produktion och prestanda.

Kraftfull övervakning

SolarEdge-systemet möjliggör detaljerad övervakning av systemet, då varje solcellspanel individuellt rapporterar sin produktion och prestanda löpande. Denna detaljövervakning kopplat med avancerade undersökningsverktyg tillåter dig som installatör att göra stor del av löpande underhåll och felsökning från fjärr, via monitoreringsportalen. Automatiska notifieringar och larm ger möjligheter till proaktiv support mot slutkund.

Flexibel design

Effektoptimerarna säkerställer att varje individuell panel producerar enligt sitt maximala. Detta ger större frihet i hur och var panelerna placeras på fastigheten. Partiella skuggor behöver inte undvikas i lika stor utsträckning som i ett traditionellt system, vilket innebär att fler paneler kan placeras på taket på ett mer estetiskt sätt. SolarEdge-systemet tillåter betydligt fler paneler i varje sträng, vilket innebär lägre BoS-kostnader (Balance of System - Kablage, installationsmaterial, etc.), då mindre antal totala strängar är nödvändiga än i ett traditionellt system.

Marknadsledande garantier

SolarEdge växelriktare kommer med 12 års produktgaranti som standard. Denna garanti kan förlängas till 20 år alternativt 25 år till en mindre kostnad. Säkerställ garantitäckning under anläggningens kalkylerade livslängd till en bråkdel av kostnaden för ett eventuellt växelriktarbyte. Effektoptimerarna är designade för att sitta på taket under anläggningens hela livslängd och kommer med 25 års produktgaranti som standard.
Kraftpojkarna Kontakta oss
Vi är redo att besvara alla era frågor rörande förnybar energi, laddinfrastruktur och energioptimering. Använd kontaktformuläret för att nå oss. Vi hörs!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

//]]>