Produkter och system
Hårdvara
Vårt erbjudande är byggt på världsledande leverantörer med bevisad kvalitet och prestanda för den nordiska marknaden
Vad vi erbjuder

Komplett produktportfölj från världsledande tillverkare

Kraftpojkarna ställer mycket höga krav på sina leverantörer och deras produkter. Vi gör leverantörsbesök i hela världen där vi synar produktionsanläggningar och utvecklingsavdelningar. Med hög teknisk kompetens provar och verifierar vi alla produkter i vårt sortiment och montagetestar allt i egna anläggningar, exempelvis vår megawattpark. Produkterna måste uppfylla och överträffa Kraftpojkarnas egna och branschens i övrigt höga ställda kvalitetskrav. Vi granskar naturligtvis också kontinuerligt den globala marknaden efter framtidens teknologi.
Våra leverantörer

Solenergi

Solenergin är dagens och framtidens viktigaste energikälla - förnybar, billig, enkel och hållbar. Revolutionen har bara börjat.
Med vårt breda utbud av produkter och lösningar levererar vi kompletta solcellsanläggningar, färdigpaketerade och specificerade med hjälp av vår Materialkalkylator. Vårt utbud växer konstant med fler och fler innovativa produkter och systemlösningar.
 
Fakta

Framtidens energikälla

El genererad från solcellspaneler är idag ett av världens absolut mest hållbara, enkla och billiga sätt att framställa energi. Varje timme träffas jorden av mer energi än vad hela världen gör av med, på ett år. Solcellssystem konverterar denna energi till förnybar el och driver ditt hem, din fastighet eller ditt företag.
En ekonomiskt god investering
Med stigande elpriser och låga solcellspriser är installationen av en egen solenergianläggning en av de bästa investeringarna du kan göra. Genom att nyttja din annars oanvändbara takyta till solceller kommer du kapa dina elkostnader, generera inkomst vid försäljning av din överproduktion och möjliggöra en minskning av ditt effektbehov. Sammantaget ger detta en investering med otroligt god avkastning över tid samt kort återbetalningstid.
Var en ledare av det förnybara
Solens energi är gratis, ren och (i princip) outtömlig, vilket gör den till en ideal energikälla. Visa ditt engagemang till vårt klimat genom att installera ett solcellssystem för att reducera dina koldioxidutsläpp och bidra till en grönare och mer hållbar framtid för dig och din omvärld.
Solcellspaneler

Förnybar energi utan kompromisser

Kraftpojkarna arbetar uteslutande med solcellspaneler och paneltillverkare av högsta kvalitet. Panelens huvudsyfte är att producera förnybar energi under hela dess långa livslängd. Detta kräver att höga krav ställs på panelens kontinuerliga kvalitet över tid.
Vi arbetar uteslutande med världsledande tillverkare med en stark historia av kvalitet, leveransbarhet och utvecklingsförmåga, för ett hållbart långsiktigt partnerskap.
 
våra leverantörer

Energilagring

Energilagring är nyckeln i framtidens elnät för att kunna balansera tillgång och efterfrågan på energi och effekt.
 
Fakta

Lagra och använd din solel på det smartaste sättet

Energiförsörjningen står inför stora omställningar. Få centrala produktionsenheter kompletteras och byts ut mot decentraliserade förnyelsebara energikällor såsom sol- och vindenergi. I takt med att andelen icke-planerbar energiproduktion ökar, tilltar också behovet av energilagring. Energilagring ses framöver som en grundförutsättning för ett fungerande energisystem som baseras på förnyelsebara energikällor.
Ett lokalt energilager möjliggör både ekonomiska besparingar och ger många funktionella fördelar för alla typer av fastigheter - från småhusvillan till den större industrin. En av de största drivkrafterna för installation av ett lokalt energilager kan vara effektbalansering/peak shaving. Förrmågan att kunna reducera fastighetens högsta effektuttag ger möjligheter att sänka sin elkostnad, i och med en övergång till effekttariffer.
Varför energilagring

5 anledningar till att installera ett energilager

  • Ladda batteriet med solel och använda på natten
  • Effektkontroll – ladda ur under effekttoppar
  • Skaffa batteri istället för servisförstärkning och minska effektutgifterna
  • Reservkraft under strömavbrott
  • Elnätsstöd – batteriet används för att stärka elnätet
 
Våra leverantörer

Laddinfrastruktur

Smarta, hållbara laddlösningar för privatpersoner, BRF, parkeringsgarage och företag.
 
Fakta

Elbilsboomen

Elbilarna är här på bred front, och de är här för att stanna. Just nu funderar hundratusentals svenskar på om nästa bil kanske ska bli en elbil, eller kanske en laddhybrid. Incitamenten är många: elbilar är miljövänliga, tysta och bekväma, men framför allt är de billigare i drift redan från början. Det är dessutom väldigt skönt att slippa köra förbi en bensinstation för att tanka stup i ett. En elbil laddar du enkelt hemma över natten, eller på arbetsplatsen medan du jobbar. Vi har lösningarna för alla typer av laddplatser.
Smart laddning

Smart laddning

Smart laddning kan sammanfattas som funktionaliteter i laddstationen för att optimera laddprocessen, framförallt när flera laddstationer ska samverka. Smart laddning skapar och distribuerar tillgänglig kraft på ett effektivt och flexibelt sätt. Du får ut det mesta möjliga av dina laddstationer vad gäller strömkapacitet, utan att gå över fastighetens säkringsgränser.
 
bli en samarbetspartner idag

Redo att revolutionera elbranschen?

Svenska