KVALITET, INNOVATION, HÅLLBARHET & PARTNERSKAP

Utbildningar


Vi ger dig kunskap, verktyg och möjligheterna att skapa ert företags framtid. Detta genom marknadsledande utbildningar inom ett flertal olika områden och ämnen.

Marknadsledande utbildningar


Våra utbildningar riktar sig både till er som vill börja sälja och installera solcellsanläggningar och till er som har varit i branschen ett tag. För närvarande erbjuder vi fyra stycken utbildningar:
Basutbildningen är vår grundläggande utbildning riktar sig till er som vill börja sälja och montera solcellsanläggningar. Vi går bland annat igenom; Marknaden för solenergi, Bidrag, Regler och krav, Ingående teknik och produkter så som solcellspaneler, montagesystem, växelriktare samt en del kring anläggningsdesign.
Solaredge-utbildningen är en produktspecifika utbildning inom SolarEdge och riktar sig till er som vill lära er mer om detta system. Under dagen går vi bland annat igenom följande områden; Introduktion Solaredge, Designregler, Sitedesigner, Kommunikationsverktyg, Monitorering, Felsökning, med mera.
Denna kurs är en fortsättningskurs på vår basutbildning och vänder sig till de som ska projektera och dimensionera solcellsanläggningar. Under dagen kommer följande områden att presenteras: - Dimensionering av solcellsanläggning utifrån fastighetens förutsättningar - Projektering av lutande tak (Schletter) - Projektering av platta tak (Aerocompact) - Beräkningar och mjukvaror.
Utbildningen inom elbilsladdning är en kurs tillsammans med vår leverantör EVBox, där vi går igenom både marknad, teknik och produkter inom elbilsladdning och dess komponenter.
Svenska