"…solföljarna är en gigantisk vägvisare till framtiden."

- Energiminister, Anna-Karin Hatt

Gör solen lönsam

 

Kraftpojkarna erbjuder nyckelfärdiga system och produkter för produktion av el och varmvatten

inom sol-, vind- och vattenkraft. Dessa ska vara långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva med

marknadens högsta designvärde.

 

Kraftpojkarna ansvarar för hela processen från nydesign och konstruktion av kundspecifika

lösningar till projektering, leverans samt idrifttagning och besiktning av det nyckelfärdiga systemet.

 

2012 stod Sveriges första Energicenter med fokus på sol-, vind- och vattenkraft

och tillika Kraftpojkarnas huvudkontor klart.

 

Energicenter i Nykvarn har som syfte att ge dig en djupare förståelse för området förnyelsebar

energi, möjligheten att på plats ta del av Kraftpojkarnas system och produkter samt

delta vid seminarier och utbildningar inom dessa områden.